Rejestr zaciągniętych kredytów

Brak wpisów w rejestrze. Zgodnie z art. 132 § 2 Kodeksu Wyborczego wszystkie środki finansowe Komitetu pochodzą wyłącznie z funduszy wyborczych partii wchodzących w skład KWW Inicjatywa Aktywni Mieszkańcy